Avatar

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej i Audyt Energetyczny

Świadectwo charakterystyki energetycznej, to dokumenty, które wystawiane są dla określonego budynku. Inaczej nazywa się je etykietą energetyczną. Dokument ten jest odnawialny, jego ważność upływa po 10 latach. Nie może go wystawić osoba, która nie posiada odpowiednich uprawnień. Dlaczego ten dokument jest tak ważny? Dzięki niemu właściciel budynku ma pewność, że zostało określone niezbędne do zaspokojenia potrzeb zapotrzebowanie energetyczne. Czym jest takie zapotrzebowanie? To nic innego jak zużycie energii na:

  1. podgrzanie wody
  2. ogrzania budynku
  3. klimatyzację
  4. oświetlenie pomieszczeń

To, co wyróżnia ten dokument i obliczanie zużycia za pomocą stałych cech, które posiada budynek, jak również na podstawie instalacji, jaka w nim się znajduje. Absolutnie nie bierze się tutaj zużycia energii, które wynika z indywidualnych nawyków użytkowników.
To, o czym należy pamiętać, to umocowania prawne, na bazie których wydaje się wspomniane świadectwo charakterystyki energetycznej. Pierwszym dokumentem, który należy wziąć pod uwagę jest Dyrektywa Unii Europejskiej 2002/91/EC z 16 grudnia 2002 roku. Dyrektywa ta mówi o charakterystyce energetycznej budynków. jej głównym zadaniem jest pokazanie działań, które pozwolą na zmniejszenie zużycia energii w budynkach.
Firma CEB.COM.PL specjalizuje się w sporządzaniu świadectw charakterystyki energetycznej, audytów energetycznych oraz projektowanej charakterystyki energetycznej. Posiadając aktualne wyżej wymienione dokumenty właściciel będzie świadomy, czy jego budynek spełnia standardy europejskie pod względem energetycznym, czy czy jest energooszczędny i czy dana inwestycja poddana termomodernizacji przyniesie oczekiwane rezultaty oszczędności energii a co za tym idzie także finansów.

Charakterystyka Energetyczna Budynków CEB.COM.PL
Zamów świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
Studia na kierunku Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i audyt na potrzeby termomodernizacji
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Chcesz się zemną skontaktować? Napisz do mnie list. Kontakt e-mail.